top of page

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga pristato naują konkursą!

Renginio tikslas – disertacijos tyrimo idėjas pristatyti žingeidžiai visuomenei ir taip apjungti mokslą ir pramogą. Didžiausias iššūkis: visų sričių doktorantai pristato savo tyrimų idėjas, bei rezultatus per 4 min.!


Tyrėjų Grand Prix projektu norime parodyti, kad mokslą galima pristatyti populiariai ir suprantamai. Juk mokslas yra neatsiejama visuomenės dalis.

KAS GALI DALYVAUTI?

Lietuvoje studijuojantys doktorantai, iš visų Mokslo sričių:

1. gamtos (N 000);
2. technologijų (T 000);
3. medicinos ir sveikatos (M 000);
4. žemės ūkio (A 000);
5. socialiniai (S 000);
6. humanitariniai (H 000);
7. menai (C 000 ir V 000).

KAM NAUDINGAS KONKURSAS? 

TYRĖJAMS

Naujos patirtys: įgūdis išsakyti savo idėjas glaustai, visuomenei suprantama kalba

MOKSLO INSTITUCIJOMS

VISUOMENEI

Apjungti įvairias mokslo sritis ir taip pasikeisti patirtimi

Sužinoti daugiau apie mokslininko gyvenimą ir tyrimų bei taikymų sritis

Science
Science Researcher

KODĖL DABAR?

Tiek puikių mokslinių idėjų įgyvendinta Lietuvoje! Privalome pasidalinti!

KODĖL RUDENĮ?

Žmonėms reikia susitikti ir pasidalinti idėjomis, priimti iššūkį!

PhD student
bottom of page